Cofraplus 220

Cofraplus® 220 čelični profil trapeznog oblika visine 220mm, spaga u generaciju "additive floor" sustava stropnih ploča. Laka i brza montaža, mala težina stropnih ploča i korištenje na velikim rasponima karakteristike su ovog sustava koje omogućavaju slobodu korištenja za bilo koju svrhu.

  • Mogući rasponi do 5,50m bez podupiranja i do 9,0m sa podupiranjem prilikom betoniranja
  • Visoko fleksibilan u upotrebi: lagan proofil 12.5kg/m omogučava ručnu ugradnju, čime je smanjen trošak opreme za podizanje
  • Kompatibilnost sa čeličnim, betonskim i drvenim konstrukcijama čini ga prikladnim za nove konstrukcije, dogradnje i renovacije
  • Vatrootpornost od 60 oa 120min zahvaljujuči jednostavnoj ugradnji armature u valove
  • Pogledajte video
Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Obratite nam se kako biste saznali više o tome kakvu podršku možemo pružiti vašim sadašnjim i budućim projektima.

Jednim klikom!