Interieur - 12

Intérieur, pocinčani čelik predbojan termoreaktivnom poliesterskom bojom debljine 12μm polimeriziranoj na visokoj temperaturi, za unutarnja oblaganja. Intérieur se koristi u neagresivnim atmosferama.

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Obratite nam se kako biste saznali više o tome kakvu podršku možemo pružiti vašim sadašnjim i budućim projektima.

Jednim klikom!