Globalroof mep F30

Ekonomski isplativ sustav ravnih krovova koji se temelji na kombinaciji slojeva toplinske izolacije od kamene vune i ekstrudiranog polistirena, poduprte trapeznim profilom, zajedno sa parnom branom i PVC folijom kao glavnim hidroizolacijskim slojem. Kombinacija toplinskih izolacijskih svojstava polistirena i požarnih svojstava kamene vune određuju da se ovaj sustav koristi za većinu konstrukcija ravnih krovova na objektima sa uobičajenim tehničkim zahtjevima.

Sastav:

Svojstva i karakteristike:

  • Prijenos topline UD u ovisnosti o debljinama slojeva kamene vune i EPS)
  • Potvrđena vatrootpornost sustava REI 30
Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Obratite nam se kako biste saznali više o tome kakvu podršku možemo pružiti vašim sadašnjim i budućim projektima.

Jednim klikom!