Trapeza 40/160 T

Trapeza® 40/160 T je univerzalni simetrični trapezoidni profil s udubljenjima na valovima od 40 mm za veću nosivost, a građevinska širina od 960 mm pogodna je za primjenu u slojevima na slojevitim krovnim konstrukcijama ili na neizoliranim čeličnim krovovima, obično postavljeni na sekundarnu nosivu krovnu konstrukciju (podrožnice). Za ovaj trapezni profil moguća je dodatna izrada savijanje samonosivih čeličnih lukova.

  • Konstrukcijska svojstva za različita opterećenja ravnih krovova malih ili srednjih raspona
  • Dostupno kao kontinuirano lučno savijeni samonosici limovi za krovne konstrukcije bez dodatne podkonstrukcije
  • Opcionalno antikondenzacijski sloj na unutarnjoj strani i svjetlopropusni profili
  • Antikorozivna zaštita vručim pocinčavanjem i organskim prevlačenjem
Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Obratite nam se kako biste saznali više o tome kakvu podršku možemo pružiti vašim sadašnjim i budućim projektima.

Jednim klikom!