Hacierco 84/273

Hacierco® 84/273 konstrukcijski profil za oplate na rasponima do 4 m. Također se koristi u lakoj gradnji kao konstruktivni nosivi krovni profil, velikih mogućnosti korištenja, proizvodi se do debljine 1,5 mm

  • Dugotrajan i lagan krovni nosivi profil u sustavu sa toplinskom i hidroizolacijom za industrijske i logističke centre
  • Konstruktivni rasponi do 4,0 m
  • Efikasno pakiran za optimiziran transport i skladistenje na gradilištu
  • Čelik min. S320GD sa metalnom prevlakom ZMevolution prevučen organskom prevlakom
  • Debljine limova od 0,7 mm do 1,5 mm
Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Obratite nam se kako biste saznali više o tome kakvu podršku možemo pružiti vašim sadašnjim i budućim projektima.

Jednim klikom!