Hacierco 160/250 HL

Ovaj visokovalni trapezni profil predviđen je za postavljanje na glavnu konstrukciju na velikim rasponima. Visina trapeznog profila 165 mm dopušta raspone od 7,3 m za najmanje debljine lime do 9,05 m za najveće debljine lima uz građevinsku širinu 750 mm. Eliminiranjem uobičajene podkonstrukcije ovaj profil omogućava efikasne i ekonomične krovne konstrukcije a uz brzu montažu prikladan je za sve tipove građevina.

  • Vlastita težina od 11.80 kg/m² do 19.60 kg/m² za debljine od 0.75 mm do 1.25 mm
  • Fleksibilan i ekonomičan dizajn bez dodatne krovne podkonstrukcije
  • Prikladan za sve tipove krovne izolacije
  • Moguće perforacije hrpta za povećanje akustičnih performansi i zvučne izolacije
  • Velik izbor metalnih i organskih prevlaka uključivši ZM Evolution
  • U sustavu Globalroof® sa potvrđenom vatrootpornosti
Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Obratite nam se kako biste saznali više o tome kakvu podršku možemo pružiti vašim sadašnjim i budućim projektima.

Jednim klikom!