Softline 40/160

Softline 40S/160 je zakrivljeni trapezni profil, koji je uspješno kontinuirano lučno zakrivljen. Na taj se način mogu proizvesti segmentirani lukovi malih radijusa, koji se mogu koristiti kao funkcionalni estetski element na vanjskim oblogama zgrada u kutnim detaljima, produžavanju fasade na krov ili čeličnom pod-stropu itd.

  • Čelični lim zakrivljen lomljenjem
  • Primjenjivo na jednom od najčešće korištenih trapeznih limova
  • Moguća kombinacija zakrivljanih i ravnih komada
  • Mogućnosti kuteva lomljenja od 7.5° do 270°
Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Obratite nam se kako biste saznali više o tome kakvu podršku možemo pružiti vašim sadašnjim i budućim projektima.

Jednim klikom!